UMYSŁ I MEDYTACJA
MIĘDZYNARODOWY KURS NAUCZYCIELSKI ERY WODNIKA – POZIOM 2 

Międzynarodowy Program Zaawansowanego Kursu Kundalini Yogi według Yogi Bhajana, PhD

nauczyciel: Sadhand Singh

16 – 21 października 2018, Wilga k. Warszawy
szczegóły wkrótce

zgłoszenia potwierdzone wpłatą przyjmujemy do: 16.09.2018

KURS W J. ANGIELSKIM Z TŁUMACZENIEM NA J. POLSKI

Na Poziomie 2, poprzez osobistą praktykę i poprzez praktykę nauczania, pogłębiasz zdolność otwierania Świętej Przestrzeni Nauczyciela.
Ten kurs pozwoli Ci głębiej podłączyć się do bogactwa nauczań Yogi Bhajana.
Bądź częścią społeczności i pielęgnuj inspirację, aby również innym oferować tę szansę.
Wzmocnij swoje połączenie ze Złotym Łańcuchem.
Doskonałość to potwierdzanie swojej osobistej boskości i prowadzenie innych do zrealizowania jej w sobie.

UMYSŁ I MEDYTACJA
Opanuj swój umysł, a podbijesz świat. Aby zrozumieć naturę, strukturę i dynamikę umysłu, istotne jest, by być w stanie działać efektywnie i w pełni realizować swój potencjał. Naucz się udoskonalać umiejętność obserwowania w neutralny i stabilny sposób. Rozpoznaj intrygi umysłu, zrozum jak użyć nieosobowego umysłu, aspektów i projekcji umysłu, by żyć pełniejszym życiem. Wzmocnij głębię medytacji. Mistrzowskie opanowanie umysłu jest związane z mistrzowskim opanowaniem praktyki medytacji.

„Afirmacje tego kursu:
Rozkwitam nawet w obliczu stresu i wyzwań: jestem duchowym wojownikiem, który przewodzi, podnosi i podejmuje właściwe decyzje. Posiadam mentalną i duchową wytrwałość, by przezwyciężyć każdy kryzys oraz być światłem przewodnim, by odnaleźć drogę i odnieść sukces w Erze Wodnika.”

Mind and Meditation – Conquer the mind and “conquer” the world. To understand the nature, structure and dynamics of the mind is essential to be able to act effectively and fully realize your potential. Learn to improve your ability to observe in a neutral and stable way. Recognize the intrigues of  the mind, understand how to use the impersonal minds, the aspects and projections of the mind in view to living fuller lives. Increase the depth of meditation. Mastering the mind is related to mastering the practice of meditation.

“The affirmations for this course are:
I thrive even under stress and challenges: I am a spiritual warrior who leads , uplifts and  delivers effective decisions. I have the mental and spiritual endurance  to overcome any crisis and be a beacon to navigate and excel in the Aquarian Age.”

 

KRYTERIA PRZYSTĄPIENIA
Aplikanci powinni mieć Certyfikat KRI Instruktora Jogi Kundalini: np. Nauczyciela Ery Wodnika Poziom 1. Kopia certyfikatu musi być złożona wraz ze zgłoszeniem. Jednakże, wieloletni uczniowie Jogi Kundalini lub nauczyciele innych rodzajów jogi również mogą aplikować. Oraz każdy, kto poczuje zawołanie 🙂

GODZINY
Aby stać się certyfikowanym Praktykiem KRI poziomu 2 wymagane jest ukończenie 300 godzin szkolenia, w których zawiera się 240 godzin zajęć instruktażowych 5 modułów poziomu 2 oraz 60 godzin dodatkowych wymagań do wypełnienia poza czasem instruktażowym; włączając egzamin domowy.

MODUŁY
Pięć Modułów można zaliczyć w dowolnym czasie w dowolnym kraju. 5 poniższych modułów powinno być zaliczone w przeciągu minimum 2 lat:

Świadoma Komunikacja – Cykle Życia i Style Życia – Autentyczne Relacje – Umysł i Medytacja – Witalność i Stres

PŁATNOŚĆ
Koszt kursu: ….. € netto
Konto do wpłaty podamy osobom zainteresowanym

Opłata zawiera: nauczanie, manual w jęz. ………………, pobyt i wyżywienie wegańskie. Opłata nie zawiera podatków.

Rezygnacja: bezzwrotna kwota 200 € jest wymagana wraz ze złożeniem wniosku w celach rezerwacji miejsca.

Płatność: Studenci muszą dopłacić pozostałą część pierwszego dnia modułu, na miejscu kursu gotówką w euro.

Informacje, zgłoszenia: basiabaczkura@gmail.com, Basia – 608 585 737, Marek 602 777 202


Sadhana Singh