Międzynarodowy Kurs Nauczycielski Kundalini Yogi
jak nauczał Yogi Bhajan ®, Poziom 1, pod kierunkiem Sadhany Singha z Włoch
certyfikowany przez Kundalini Research Institute

NASTĘPNA EDYCJA KURSU RUSZA W MAJU 2024
Rejestracja na Kurs: do 15.01.2024:
1) rozmowa telefoniczna z Basią: 608 585 737
2) przesłanie na: adishakti.rezerwacje@nullgmail.com potwierdzenia płatności opłaty rejestracyjnej i formularza, który znajdziesz tu:
SZCZEGÓŁY 

14 – 19.05.2024 SADHANA SINGH
7 – 9.06.2024 HARI BHAJAN
16 – 21.07.2024 Basia Baczkura i Marek Miedziewski
6 – 8.09.2024 HARI BHAJAN
26 – 27.10.2024 SADHANA SINGH ONLINE
27.11 – 1.12.2024 Basia Baczkura i Marek Miedziewski

OŚRODEK DUCHOWYCH I TWÓRCZYCH STYLÓW ŻYCIA, KOŻYCZKOWO K. GDAŃSKA / ONLINE (jeśli trener nie będzie mógł przyjechać, spotykamy się w Kożyczkowie i łączymy z nim online)
www.kozyczkowo.info

Kurs w j. angielskim z tłumaczeniem na j. polski

KURS ERY WODNIKA

Przewodnim mottem i celem kursu jest stanie się zdrowym, szczęśliwym, bogatym i świętym.

Nie musisz mieć potrzeby nauczania, aby wziąć udział w tym procesie.

Technologia, którą oferujemy dotyczy osobistej transformacji, rozwoju, siły, odmłodzenia, witalności, jasności, spokoju umysłu oraz godnego życia. Podczas tego czasu, dzięki głównie 6-dniowym modułom, przejdziesz przez więcej wewnętrznych procesów i ustabilizujesz nowej jakości, oczyścisz i uzdrowisz organizm, nawiążesz głęboką relację z samą/ym sobą, wewnętrzną mądrością, rozwiniesz intuicję i wewnętrzny wgląd, rozpuścisz ograniczenia ciała i umysłu i dotkniesz Duszy. Zbudujesz umysł neutralny, który najlepiej sprawdza się w rozwoju człowieka.

Głównym trenerem kursu jest Sadhana Singh – jeden z najbardziej doświadczonych i charyzmatycznych nauczycieli Kundalini Yogi, który mistrzowsko przeprowadza przez proces zmian, transformacji i uzdrawiania. W jego obecności dotkniesz głębi praktyk i mądrości Kundalini Yogi.

NAUCZYCIEL ERY WODNIKA – KOŻYCZKOWO

*KRI Poziom 1 Programu Międzynarodowego Kundalini Yogi jak nauczał Yogi Bhajan

CELE KURSU

 • Nauczyć się mechanizmów mistrzowskiego opanowania umysłu, by dokonać zmian w kierunku zdrowszego trybu życia i znaleźć spokój w sercu.
 • Poznać narzędzia transformacji starych nawyków I wzorców by stworzyć harmonijną relację ciało – umysł – duch
 • Rozwinąć rzeczywiste doświadczenie i wiedzę o ścieżce jogicznej
 • Zrozumieć podstawową naturę, technologie i pojęcie Kundalini Yogi
 • Doświadczenie transformacji poprzez praktykę tych nauk
 • Rozwinąć umiejętności, wiarę w siebie, kwalifikacje i świadomość wymaganą, by uczyć Kundalini Yogi (później możesz dzielić się wszystkim, co osiągnęłaś/eś, za co otrzymałaś/eś certyfikat)
 • Doświadczyć poczucia jedności z innymi uczestnikami wspólnoty, lokalnymi nauczycielami i 3HO na świecie
 • Rozwinąć połączenie z duchowym Złotym Łańcuchem poprzez nauki mistrza Yogi Bhajana.

WARUNKI UKOŃCZENIA KURSU:

Studenci muszą spełnić poniższe kryteria, by ukończyć kurs i otrzymać certyfikat:
Płatność: wniesienie pełnej opłaty za kurs.
Uczestnictwo
: Studenci muszą wziąć udział we wszystkich spotkaniach kursu. W wyjątkowych okolicznościach można ukończyć kurs uczestnicząc w przyszłym kursie nauczycielskim KY.

*Ważne: studenci dostarczają wszystkie wymogi certyfikacyjne najpóźniej na ostatnim module kursu.

Yoga Białej Tantry: Ponad wymogi opisanej poniżej, studenci są zobowiązani do uczestnictwa w jednym dniu Yogi Białej Tantry

Godziny: Kurs składa się z co najmniej 200 godzin (dodatkowy czas na egzamin, pisemną pracę domową i jeden dzień Yogi Białej Tantry)

 • 180 godzin zajęć kursu
 • 20 godzin co najmniej 40-dniowej medytacji (31 minut dziennie w czasie własnym studenta) i 40 dni praktyki Kriyi (zestaw ćwiczeń).
 • 12 godzin czytania [zobacz czytanie merytoryczne (skoncentrowanie na poznaniu i zrozumieniu technologii i jej efektów)]
 • Uczestnictwo w minimum 10 sadhanach/poranne medytacje podczas kursu.
 • W ten czas włączone jest również obejrzenie co najmniej dwóch video Yogi Bhajana.

Czytanie: czytanie merytoryki: Podręcznik Kursu i dwa rozdziały z “Dotyk Mistrza” Yogi Bhajana. Zalecane czytanie: Sutr Patandżalego, innych podręczników Kundalini Yogi

Dodatkowe zajęcia: Studenci są zobowiązani do okazania dowodu uczestnictwa w minimum 20 zajęciach Kundalini Yogi w czasie kursu lub po zakończeniu. Te zajęcia powinny być prowadzone przez certyfikowanych nauczycieli Kundalini Yogi.

Praktyka nauczania: Studenci powinni przeprowadzić 5 zajęć, zorganizowanych przez siebie, jako doświadczanie nauczania. Każde z zajęć powinno mieć min. 3 uczestników. Zajęcia mogą być raz w tygodniu. Krótka notka o doświadczeniu nauczania powinna być przekazana wraz z pracami domowymi

Ocena Studenta: Końcowa ocena studenta za ukończenie kursu odbywa się na podstawie spełnienia powyższych kryteriów oraz oceny ogólnej od nauczyciela opiekującego za:

 • Zaangażowanie studenta w kurs (włączając prowadzenie sesji jogi na kursie)
 • Ogólne uchwycenie istoty materiału kursu
 • Przestrzeganie Kodeksu 3HO Postępowania Nauczycieli Kundalini Yogi
 • Satysfakcjonująca ocena egzaminu i pracy domowej

W razie konieczności, ocena będzie uwzględniała rozmowę pomiędzy studentem i dwoma opiekującymi nauczycielami.

Egzamin i praca podczas kursu:
 • Prowadzenie dziennika doświadczeń i postępów codziennej 40-dniowej praktyki. Zawiera ona jedną Medytację 31 min. i Kriję wybraną podczas kursu dostosowaną do procesu rozwoju studenta podczas kursu.
 • Zaliczenie w stopniu satysfakcjonującym (+75 pkt) pisemnego egzaminu.
 • Opracowanie dwóch oddzielnych curiculów kursów, które są dwoma różnymi programami dla dwóch różnych grup. Więcej informacji będzie podanych podczas kursu.

Ocena nauczycieli opiekujących: Student powinien dostarczyć kwestionariusz osobistej oceny przez każdego nauczyciela opiekującego na kursie. Będzie on przedstawiony do siedziby Kundalini Research Institute (KRI) .

Po ukończeniu kursu: Student otrzyma Certyfikat KRI Instruktora Kundalini Yogi, Poziom 1, do nauczania Kundalini Yogi jak nauczał Yogi Bhajan. Ten kurs jest zatwierdzony przez Kundalini Research Institute (KRI) i kwalifikuje nauczyciela do rejestracji jako członek International Kundalini Yoga Teachers Association (IKYTA), zamieszczenie w internetowym wykazie i inne zawodowe korzyści.

TEMATY:

Definicja jogi, tożsamość nauczyciela i Siedem kroków
Wprowadzenie i wytyczne kursu. Definicja jogi i jogina. Rodzaje jogi. Cel jogi. Pochodzenie i fundamenty jogi. Etapy jej rozwoju. Era Wodnika. Co to jest KY, jej kompletna jedność. Dharma i Sadhana. Tożsamość nauczyciela, Ong Namo Gurudev Namo, struktura zajęć.

Dźwięki, Mantry i Osobista praktyka
Shabd guru – Kwantowa technologia dźwięku. Era Wodnika: zmiany i wyzwania czasów. Mantra (kontynuacja) – jej znaczenie, efekty i jak czantować. Sadhana: twoja osobista praktyka duchowa. Wybór i zobowiązanie do 40-dniowej medytacji

.Anatomia, energetyka, styl życia
Mapa – jogiczna i zachodnia anatomia.
Systemy ciała i specyficzne organy. Jak joga i dieta pomagają. Proces jogi; koncepcja energetycznego odmłodzenia /balansu/ eliminacji [G.O.D.] Jogiczna anatomia Gun, Tattw, Czakr, Nadis, Vayus, prany i apany. Ścieżka Kundalini i 3 zamki/bhandy

Oddech i Styl życia
Pranayama: Ciało – oddech – umysł – świadomość co, jak i dlaczego oddechu. Jego natura, ważność, różnorodność i efekty. Jogiczny styl życia: wskazówki, mądrość i rady na wszystkie aspekty życia. Jak się budzić rano, hydroterapia, dieta, pory dnia, najlepszy sen. Uzależnienie i jak joga pomaga. Uwagi i zagrożenia. Moc/pieniądze/seks

Kundalini Yoga – technologia na lata; Krije i asany (kąty, trójkąty, rytm). Efekty, korzyści i uwagi. Świadomość pępka. Trzy nadi: Ida/Pingala/Sushmana. Oddech i świadomość.

Umysł i medytacja
Umysł i 3 umysły. Medytacja: rodzaje, etapy i koncentracja; czas w minutach i dniach. Więcej o mantrze, niebiańskiej komunikacji, mudrach, modlitwie, Dharanie, Dhyanie, Samadhi, uzdrawianiu, Bani.

Humanologia.
Świadome relacje, dusza i biegunowość.
Dusza przychodząca do narodzin. Jesteśmy Duchami mającymi ludzkie doświadczenie. 120 dni i cykle życia. Matka. Bycie kobietą/mężczyzną, wzrastanie. Relacje: najwyższa joga – z perspektywy duchowej psychologii. Medytacje dla mężczyzn i kobiet, Krije Venus, Tantra, punkty księżycowe, itd. Wskazówki dotyczące komunikacji. 7 kroków do szczęścia.

Role i obowiązki
Role i obowiązki podczas i poza zajęciami. Struktura zajęć, przygotowanie do nauczania. Przygotowanie otoczenia. Trudne pytania i trudne sytuacje. Przygotowanie zajęć, relacja ze studentami, sprawy administracyjne, Gurudakshina. Relacje KY i Sikh Dharmy. Nauczanie w różnych przestrzeniach, różne poziomy, różne grupy 5 etapów studenta, 4 błędy, 2 prawa: podtrzymuj i dostarczaj. Natura i sztuka nauczyciela – Przysięga Nauczyciela. Kodeks etyczny – kodeks zawodowy i 16 aspektów nauczyciela

Jogiczna filozofia
Kluczowe warunki i pojęcia w filozofii jogicznej. Osiem członów Patandżalego; śmierć i umieranie. Sutry Patandżalego. Koncentracja. Cykle manifestacji i drabina subtelności. Etapy, przypadki, szanse i technologia. Umarły/wyzwolony podczas życia.

Ukończenie i kontynuacja
Będąc zrelaksowany i świadomy dziesięć-w-jednym ludzkich istnień; 10 ciał i zasady numerologii tantrycznej jak nauczał Yogi Bhajan. Relaksacja, jej ważność i różne techniki. Koncentracja; mistrz i misterium. Wspólnota i ciągłość. Źródła dla nauczyciela. Odpowiedzi i pytania. Przygotowanie do egzaminu.

Jeśli masz dodatkowe pytania, potrzebujesz porozmawiać:
Marek Miedziewski 602 777 202
Basia Baczkura 608 585 737

Yogi Bhajan, Mistrz Kundalini Yogi
Sadhana Singh

Hari Bhajan KaurOśrodek Duchowych i Twórczych Stylów Życia Kożyczkowo