KUNDALINI YOGA IDEALNA JEST DLA KAŻDEGO:

 • dzieci: radość życia, otwartość, zabawa, połączenie z wnętrzem, relacja ze światem
 • młodzież: wewnętrzny spokój, dyscyplina, samoświadomość, wewnętrzny potencjał
 • kobiety: poczucie własnej wartości i mocy Shakti, zdrowie, emocjonalna harmonia, promienność, wewnętrzne piękno
 • mężczyźni: charyzma wojownika i jakości serca, prosperita
 • seniorzy: zdrowie, energia, radość, witalność, uwalnianie bólu, poczucie wartości
 • osoby chore:
  poprawa zdrowia: oddziaływanie na wszystkie systemy (hormonalny, immunologiczny, trawienny, wydalniczy, krążenia)
  uwalnianie bólu również chronicznego
  techniki antydepresyjne (medytacja antydepresyjna silniejsza niż leki antydepresyjne)
  uwalnianie od uzależnień fizycznych (używki, tytoń, alkohol, narkotyki)
  uwalnianie od uzależnień psychicznych (wynikających m.in. z braku akceptacji, niskiej samooceny, lęków, smutku)
 • biznes: kreatywność, energia, intuicja, współpraca, umiejętność relaksacji, podejmowanie decyzji, komunikacja, prosperita


„Nie kochajcie mnie,
kochajcie moją naukę.
Stańcie się dziesięć razy
lepsi ode mnie.”
Yogi Bhajan