MEDYTACJA PAŹDZIERNIKA 2018:
UWOLNIENIE KARMY I PRZYCIĄGANIE SPEŁNIENIA

CODZIENNA PRAKTYKA PO ZAJĘCIACH

Październik to czas uwolnienia od karmicznych relacji, zobowiązań, „kontraktów” dotyczących relacji, stawania odważnie w swojej Prawdzie i ustanawiania Nowego w zgodzie ze swoją Tożsamością, której jakością jest spełnienie i prosperita.

Medytacja października otwiera nas na przyciągnięcie i przyjęcie dokładnie tego, co potrzebujemy. Bez wysiłku. Wszechświat przynosi nam teraz to, co jest potrzebne. Potrzebujemy tylko być w otwartości i świadomości, że zasługujemy na uwolnienie od karmy i przyciągnięcie prosperity i spełnienia. Potrzebujemy przyzwolić, by wszechświat nam służył. I tak działa medytacja października 🙂

ZAPRASZAM DO DOŚWIADCZANIA

Codzienna praktyka, w grupie powoduje, że medytacja zaczyna oddziaływać coraz silniej i na coraz głębszych poziomach naszego istnienia. Pokonując w sobie budzący się czasem opór i niechęć – pozwalamy przejawiać się naszej mocy w pełni.

To bezcenne doświadczenie wnosi nową jakość do życia 🙂

WSTĘP: dobrowolna kwota zostawiana w szkatule obfitości